Pete Buttigieg: White Supremacy Threatens to End United States

https://www.breitbart.com/politics/2019/07/21/pete-buttigieg-white-supremacy-threatens-end-united-states/